Välkommen  att ladda ner våra Guider

Den här sidan kommer uppdateras löpande med nya Guider.


Här kan påbörja resan för att skapa din Livsplan 

Du börjar din resa här med att identifiera dina  Livsintentioner. Du kan här prioritera vad som är viktigt för dig, vad du drömmer och och ser som meningsfullt och angeläget för dig i ditt liv. Vem är du villig att vara? 

Ladda ner första steget för att skapa en Livsplan här


Mall för min Livsplan

Skärmavbild 2018-09-26 kl. 21.02.21

Genom oss på Gröna Linsen kommer du att få verktyg och stöd i att leva det liv du vill leva och är stolt över. Beställ våra mallar för att få ökad klarhet och skapa enkelhet i ditt liv. När du identifierat dina Livsintentioner kan du nu gå vidare och beställa din Livsplan . 

Beställ mallen för Livsplanen